Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2913591 obálek a 881379 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání : metodická příručka pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektory environmentální výchovy



Autor: Kateřina Jančaříková
ISBN: 9788076032897
NKP-CNB: cnb003442701
OKCZID: 128883704

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání: metodická příručka pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektory environmentální výchovy. První vydání. [Praha]: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2022. 157 stran.


Anotace

 

Metodická příručka vznikla na základě mezioborové diskuse 14 didaktiků sedmi oborů a je určena učitelům biologie/přírodopisu, fyziky geografie/zeměpisu, chemie, informatiky, matamatiky.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze



Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)