Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2634505 obálek a 790422 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Šikana v otázkách a odpovědíchAutor: Magdalena Richterová, Michal Zvírotský, Stanislav Bendl
ISBN: 9788076033009
NKP-CNB: cnb003399602
OKCZID: 128777458

Citace (dle ČSN ISO 690):
RICHTEROVÁ, Magdalena. Šikana v otázkách a odpovědích. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2022. 109 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)