Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181019 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Goryho dobrodružství : eso doby kamenné

Autor: Jožka Havíř
ISBN: 9788076121386
NKP-CNB: cnb003170063
OKCZID: 128353018

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVÍŘ, Jožka. Goryho dobrodružství: eso doby kamenné. Vydání první. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2019. 59 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.200.222...)