Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2461040 obálek a 691480 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Odlesky

Autor: Lenka Olivová
ISBN: 9788076123502
NKP-CNB: cnb003347697
OKCZID: 128644015

Citace (dle ČSN ISO 690):
OLIVOVÁ, Lenka. Odlesky. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2021. 90 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (52.90.49...)