Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2464149 obálek a 692442 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Když slunce pročesává vlasy

Autor: Jaroslava Jáněová
ISBN: 9788076123557
NKP-CNB: cnb003347701
OKCZID: 128644018

Citace (dle ČSN ISO 690):
JÁNĚOVÁ, Jaroslava. Když slunce pročesává vlasy. Vydání první. Týn nad Vltavou: Nová Forma, s.r.o., 2021. 61 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.81.89...)