Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přídělové systémy na území Československa 1915-2015. Druhá část, (1955-2015)Autor: Jiří Štěpek
ISBN: 9788076161672
OKCZID: 128953257

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠTĚPEK, Jiří. Přídělové systémy na území Československa 1915-2015. Vydání první. Praha: Odbor Archivní správy a spisové služby MV ČR, 2018-2022. 2 svazky.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)