Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tady nikdo není, jen já : židovské příběhy z Vysočiny a přilehlých krajůAutor: Miloš Doležal
Rok: 2023
ISBN: 9788076220270
NKP-CNB: cnb003577270
OKCZID: 129195109

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOLEŽAL, Miloš. Tady nikdo není, jen já: židovské příběhy z Vysočiny a přilehlých krajů. Vydání první. Praha: Revolver Revue, 2023. 311 stran. Revolver Revue, sv. 144.


Anotace

 

Devět příběhů, které Miloš Doležal vypráví v knize Tady nikdo není, jen já, přibližuje devět osudů židovských obyvatel Střední Evropy ve 20. století. Promítají se do nich velké dějinné zvraty i každodenní čas – v první světové válce, ve vícejazyčném a multikulturním meziválečném Československu, za nacistické okupace, arizace majetků a deportací do vyhlazovacích táborů, v lepším případě s útěky do exilu, u některých se zázračným návratem po válce, po níž ovšem následovalo nové zestátnění majetku a komunistická totalita. Autor se zabývá především postavami, jež jsou často přehlížené nebo považované za vedlejší, a dějiny nahlíží i skrze místa zdánlivě nepodstatná. Vnímavé, hutné a čtivé líčení zakládá na badatelských rešerších a často objevném pátrání v archivech. Podstatnou součástí knihy v grafické úpravě Luboše Drtiny jsou obrazové strany s mnoha fotografiemi a reprodukcemi dalších dobových pramenů.


Dostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)