Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2236772 obálek a 562096 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vraždy v tantrajóze

Autor: Jan Filipský, Jaroslav Malina
ISBN: 9788076230262
NKP-CNB: cnb003214777
OKCZID: 128353864

Citace (dle ČSN ISO 690):
FILIPSKÝ, Jan. Vraždy v tantrajóze. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. 195 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.200.252...)