Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322201 obálek a 585146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nad novelami zákoníku práce

ISBN: 9788076300064
OKCZID: 128490694

Citace (dle ČSN ISO 690):
TOMŠEJ, Jakub, ed., MATĚJKA ŘEHOŘOVÁ, Lucie, ed. a STONJEK, Patrik, ed. Nad novelami zákoníku práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020. 142 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.214...)