Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2464149 obálek a 692442 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezinárodněprávní otázky spojené s postavením státu Izrael

Autor: Veronika D'Evereux
ISBN: 9788076300132
OKCZID: 128680792

Citace (dle ČSN ISO 690):
D'EVEREUX, Veronika. Mezinárodněprávní otázky spojené s postavením státu Izrael. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021. 204 stran. Prameny a nové proudy právní vědy, no. 72.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.81.89...)
 
 
 

Seznam literatury