Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907389 obálek a 877850 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ochrana světového přírodního a kulturního dědictví a ochrana biologické rozmanitosti z právního pohledu : 23. ročník česko-polsko-slovenské konference z oblasti práva životního prostředí : Praha, 7.-9. září 2022Autor: Milan Damohorský
ISBN: 9788076300309
NKP-CNB: cnb003534743
OKCZID: 129061233

Citace (dle ČSN ISO 690):
DAMOHORSKÝ, Milan, ed. Ochrana světového přírodního a kulturního dědictví a ochrana biologické rozmanitosti z právního pohledu: 23. ročník česko-polsko-slovenské konference z oblasti práva životního prostředí : Praha, 7.-9. září 2022. [Beroun]: vydáno Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v nakladatelství Eva Rozkotová, [2023]. 209 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)