Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2445996 obálek a 683680 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Informace

Autor: Veronika Gabrišová
ISBN: 9788076310209
NKP-CNB: cnb003165014
OKCZID: 128299726

Citace (dle ČSN ISO 690):
GABRIŠOVÁ, Veronika, ed. Informace. Brno :, Praha: Kancelář veřejného ochránce práv ;, Wolters Kluwer ČR, [2019]. 304 stran. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv, 21.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.172.217...)