Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2440227 obálek a 680569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Školství

Autor: Stanislav Křeček, Monika Šimůnková, Veronika Bazalová, Jiří Fuchs, Lucie Obrovská, Donika Stará, Jana Vomelová
ISBN: 9788076310438
NKP-CNB: aba011-0183070
OKCZID: 128557081

Citace (dle ČSN ISO 690):
KŘEČEK, Stanislav. Školství. Vydání první. Brno :, Praha: Kancelář veřejného ochránce práv ;, Wolters Kluwer ČR, [2021]. 208 stran. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv, 23.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.227.235...)