Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2613254 obálek a 779528 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Temno : stručná historieAutor: Ivana Čornejová
ISBN: 9788076372863
NKP-CNB: cnb003427276
OKCZID: 128826135

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČORNEJOVÁ, Ivana. Temno: stručná historie. Vydání první. V Praze: Paseka, 2022. 173 stran, xxxii stran obrazových příloh.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury