Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2634505 obálek a 790422 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lexikon léčivých rostlin : příručka na základě přírodovědeckých pramenůAutor: Dietrich Frohne, Birgit Classen, Miroslav Hubáček
ISBN: 9788076511026
NKP-CNB: cnb003419386
OKCZID: 128819831

Citace (dle ČSN ISO 690):
FROHNE, Dietrich. Lexikon léčivých rostlin: příručka na základě přírodovědeckých pramenů. Překlad Miroslav HUBÁČEK. Vydání ve Fontáně první. Olomouc: Fontána, [2022]. x, 574 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)