Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2671637 obálek a 807027 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Klidná mysl v dobách zlých : co duši dnešního člověka ničí a co ji uzdravujeAutor: Martina Hrnčířová
ISBN: 9788076750708
OKCZID: 128828104

Citace (dle ČSN ISO 690):
HRNČÍŘOVÁ, Martina. Klidná mysl v dobách zlých: co duši dnešního člověka ničí a co ji uzdravuje. První vydání. Praha: Dokořán, 2022. 310 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh.


Anotace

 

Tato kniha je příručkou, která má v dnešní turbulentní době inspirovat k péči o sebe a komunitu jako celek a poskytnout návod, jak dosáhnout duševní rovnováhy.Představuje témata praktického charakteru, jako jsou metody zklidnění mysli, práce se vztekem, mindfulness technika, způsoby nenásilné komunikace či rozvoj zdánlivě profánních věcí jako uskromnění, vděčnost a odpuštění. Věnuje se také problému přehnaného tlaku na výkon, který tvoří jádro moderní nesvobody a vnitřní nepohody, přílišnému perfekcionismu a neustálé honbě za materiálním bohatstvím a snaží se nabídnout řešení, jak se z těchto pocitů vymanit a žít život naplno, ale svobodně. Svůj pohled erudované psychiatričky a psychoterapeutky doplňuje autorka výzkumy z oblasti medicíny a kognitivních věd směřujícími k pochopení, jaké chování má reálný efekt na zlepšení kvality života a soužití mezi lidmi.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury