Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551214 obálek a 740981 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Proměny odměnyAutor: Jan Pichrt, Jakub Tomšej, David Falada, Martin Štefko, Jakub Morávek, Lucie Matějka Řehořová, Klára Hurychová, Petr Tomášek, David Kohout, Jitka Kubešová, Patrik Stonjek
ISBN: 9788076760196
OKCZID: 128516145

Citace (dle ČSN ISO 690):
PICHRT, Jan, ed. a TOMŠEJ, Jakub, ed. Proměny odměny. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2020. viii, 103 stran. Právní monografie.


Anotace

 

Jednotlivé příspěvky sborníku nahlížejí na problematiku spravedlivého odměňování z hlediska pracovního práva. Text vychází z právního stavu k 1. 1. 2021.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury