Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář

Autor: Jitka Jelínková
ISBN: 9788076760219
OKCZID: 128535646

Citace (dle ČSN ISO 690):
JELÍNKOVÁ, Jitka. Zákon o ochraně přírody a krajiny: praktický komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2021. xx, 525 stran. Praktický komentář.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.95.131...)
 
 
 

Seznam literatury