Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti

Autor: Jana Firstová, David Zámek
ISBN: 9788076760578
OKCZID: 128535632

Citace (dle ČSN ISO 690):
FIRSTOVÁ, Jana. Prevence kriminality - nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2021. xi, 189 stran. Právní monografie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.172.203...)
 
 
 

Seznam literatury