Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462123 obálek a 691878 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Online soudnictví v České republice

Autor: Zbyněk Loebl, Pavel Loutocký, Martin Maisner, Michal Matějka, Radim Polčák, Marína Urbániková
ISBN: 9788076761315
OKCZID: 128628673

Citace (dle ČSN ISO 690):
LOEBL, Zbyněk. Online soudnictví v České republice. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2021. xiv, 146 stran. Právní monografie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (54.165.57...)