Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2873442 obálek a 865096 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Konflikty ve škole : od prevence k řešení



Autor: Zuzana Svobodová
ISBN: 9788076761544
NKP-CNB: cnb003368894
OKCZID: 128689080

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODOVÁ, Zuzana. Konflikty ve škole: od prevence k řešení. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2021. vi, 108 stran. Řízení školy.


Anotace

 

Popis komunikačních situací ve specifickém školním prostředí s návrhem postupů, jak v nich vhodně komunikovat, zachovávat profesionální přístup, efektivně předcházet konfliktům, případně je umět včas a vhodným způsobem řešit.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze



Dostupné zdroje

eReading.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)