Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2448484 obálek a 685099 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy účetnictví

Autor: Dana Dvořáková
ISBN: 9788076761582
OKCZID: 128630961

Citace (dle ČSN ISO 690):
DVOŘÁKOVÁ, Dana. Základy účetnictví. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. xii, 275 stran. Účetnictví.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.229.142...)