Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672628 obálek a 807513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu : komentářAutor: Michaela Katolická, Ján Béreš, Michaela Hladká
ISBN: 9788076761667
OKCZID: 128714004

Citace (dle ČSN ISO 690):
KATOLICKÁ, Michaela. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. xiii, 309 stran. Komentáře Wolters Kluwer.


Anotace

 

Komentované znění zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na základě právního stavu k 1. 9. 2021.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)