Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2515919 obálek a 722530 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky : komentářAutor: Jan Dvořák, David Hejč
ISBN: 9788076761964
NKP-CNB: cnb003350509
OKCZID: 128714117

Citace (dle ČSN ISO 690):
DVOŘÁK, Jan. Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2021. xi, 100 stran. Komentáře Wolters Kluwer.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.72...)
 
 
 

Seznam literatury