Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875546 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů : komentářAutor: Petr Hampel, Ivo Walder
Rok: 2023
ISBN: 9788076763296
NKP-CNB: cnb003393237
OCLC Number: (OCoLC)1416935717
OKCZID: 129182156

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAMPEL, Petr. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2023. xxiv, 434 stran. Komentáře Wolters Kluwer.


Anotace

 

Druhé, podstatně doplněné vydání komentáře zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřených fondů reflektuje všechny přijaté změny zákona od roku 2014, vývoj judikatury k jednotlivým ustanovením a předkládá také okruh dostupné aktuální právní literatury. Ambicí autorů je předložit řešení praktických problémů při zápisech do veřejných rejstříků, ale také upozornit na souvislosti hmotněprávní úpravy právnických osob v občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích s procesní úpravou zápisů do veřejných rejstříků a dalších evidencí. Zpracování komentáře bylo vedeno snahou, aby byl praktickou pomůckou nejen pro právníky specializované na problematiku veřejných rejstříků, ale aby poskytl i základní právní informaci širší právnické veřejnosti. Právní stav komentáře je k 1. 7. 2023.


Dostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz
TeamLibrary.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury