Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541481 obálek a 736476 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoruAutor: Iveta Chmielová Dalajková
ISBN: 9788076763937
NKP-CNB: cnb003399562
OKCZID: 128778396

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHMIELOVÁ DALAJKOVÁ, Iveta. Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2022. xviii, 258 stran. Právní monografie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.79...)
 
 
 

Seznam literatury