Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2671637 obálek a 807027 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Komentovaná judikatura k s.r.o. 2021 : výběr k 1.1.2022Autor: Ivan Chalupa, David Reiterman
ISBN: 9788076764040
OKCZID: 128822853

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHALUPA, Ivan. Komentovaná judikatura k s.r.o. 2021: výběr k 1.1.2022. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 535 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)