Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920192 obálek a 884640 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. Kniha III., § 251-376 občanského soudního řáduAutor: Jaromír Jirsa, Vladimír Beran, František Korbel, Tomáš Lichovník, Jaroslav Mádr, Bohuslav Petr, Petr Vojtek
Rok: 2023
ISBN: 9788076766501
OKCZID: 128999190

Citace (dle ČSN ISO 690):
JIRSA, Jaromír a HAVLÍČEK, Karel, ed. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.1.2023. Vydání čtvrté, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2023. 3 svazky. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex.


Anotace

 

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy výklad části šesté – výkon rozhodnutí, části sedmé – jiná činnost soudu a části osmé – závěrečná ustanovení. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů. Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů.


Dostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)