Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o svobodném přístupu k informacímAutor: Jitka Jelínková, Miloš Tuháček
ISBN: 9788076766952
ISBN: 9788076766969
OKCZID: 129039296

Citace (dle ČSN ISO 690):
JELÍNKOVÁ, Jitka. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2023. xv, 357 stran. Praktický komentář.


Anotace

 

Třetí vydání úspěšného praktického komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, reaguje na „velkou“ novelu č. 241/2022 Sb. Kromě zapracování požadavků směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru přinesla novela i řadu významných změn reagujících na problémy dosavadní praxe. Stejně jako předchozí vydání obsahu kniha praktické příklady a užitečné vzory. Sami autoři říkají, že „účelem praktického komentáře je být opravdu praktickým pomocníkem, který je svým rozsahem i způsobem výkladu ,stravitelný‘ pro běžnou praxi povinných subjektů. Zvláštní pozornost je přitom věnována obcím jako povinným subjektům, a to jak pokud jde o tzv. pasivní poskytování informací (na žádost), tak aktivní poskytování informací zveřejněním, včetně dobrovolného zveřejňování.“


Dostupné zdroje

eReading.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz
Palmknihy.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury