Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914991 obálek a 882045 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o ochraně oznamovatelůAutor: Michal Nulíček, Anna Cervanová, František Nonnemann, Magdaléna Kráľová
ISBN: 9788076767386
ISBN: 9788076767393
OKCZID: 129056951

Citace (dle ČSN ISO 690):
NULÍČEK, Michal. Zákon o ochraně oznamovatelů: praktický komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2023. xii, 233 stran. Praktický komentář.


Anotace

 

Dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů (č. 171/2023 Sb.) přichází v první komentované podobě. Tzv. whistleblowing představuje v české právní úpravě zcela nový institut. Neexistuje k němu česká (a často ani zahraniční) judikatura, literatura ani metodiky či rozhodnutí regulátorů. Autoři přesto podávají velmi jasný a praktický návod, jak nastavit vnitřní pravidla a systémy organizací a připravit se na nové povinnosti, které zákon o ochraně oznamovatelů přináší. Vycházejí přitom ze svých praktických zkušeností, získaných během bezmála dvou desetiletí při zavádění a fungování různých typů compliance programů. Nové povinnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů se dotknou široké palety povinných subjektů – od obchodních společností až po samosprávu. Komentář však rozptýlí všechny důvody k možným obavám – autoři ze svých zkušeností považují institut ochrany oznamovatelů především za příležitost ke zlepšení firemní kultury, zlepšení komunikace se zaměstnanci a příležitost pro zlepšení firemního řízení prostřednictvím zavedení compliance management systému.


Dostupné zdroje

TeamLibrary.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz
eReading.cz
Palmknihy.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)