Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914039 obálek a 881551 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právní aspekty environmentálně udržitelné výstavby - možnosti a limity stavebního právaAutor: Martina Franková
Rok: 2023
ISBN: 9788076767416
ISBN: 9788076767423
OKCZID: 129127682

Citace (dle ČSN ISO 690):
FRANKOVÁ, Martina. Právní aspekty environmentálně udržitelné výstavby - možnosti a limity stavebního práva. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2023. xx, 263 stran. Právní monografie.


Anotace

 

Envi­ronmentálně udržitelná výstavba se vyznačuje šetrností k životnímu prostředí, tedy nízkou spotřebou, nízkými nároky na přírodní zdroje, co nejmenším negativním vlivem na jednotlivé složky životního prostředí a životní prostředí jako celek. Její environmentální udržitelnost je třeba vnímat v celém procesu neboli životním cyklu výstavby. Týká se proto všech etap výstavby (řešení stavby z hlediska umístění, provedení, materiálů, užívání), ale také jejího provozu. Cílem této publikace je analyzovat právní úpravu výstavby obsaženou ve stavebním právu, její limity a možnosti jejího vývoje, s ohledem na princip udržitelného rozvoje při zohlednění klimatických změn, tedy ve světle nezbytnosti adaptačních a mitigačních opatření. Z úvodu autorky


Dostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz
TeamLibrary.cz
eReading.cz
Československá bibliografická databáze
Palmknihy.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)