Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914743 obálek a 881912 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Listina základních práv a svobod : komentářAutor: Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil, Pavel Molek, Kateřina Šimáčková
Rok: 2023
ISBN: 9788076767478
OKCZID: 129127681

Citace (dle ČSN ISO 690):
WAGNEROVÁ, Eliška. Listina základních práv a svobod: komentář. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2023. lxiv, 1010 stran. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex.


Anotace

 

2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního soudu, ale také s rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora EU a dalších mezinárodních judiciálních, kvazijudiciálních či poradních orgánů. Výklad se často opírá o srovnání se zahraničními katalogy lidských práv a o judikaturu ústavních soudů evropských zemí. Autoři komentáře působí u nejvyšších soudních institucí, zejména na Ústavním soudu, Nejvyšším správním soudu, ale i na půdě mezinárodní u Evropského soudu pro lidská práva a na katedrách ústavního práva pražské, brněnské a olomoucké právnické fakulty. Komentář je určen advokátům, soudcům, státním zástupcům, ale i ostatním právním praktikům.


Dostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz
TeamLibrary.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)