Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541327 obálek a 736310 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sklo z archeologických výzkumů : archeologie, technologie a metody průzkumu, konzervace a restaurování = Glass from archaeological excavations : archaeology, technology and methods of survey, conservation and restoration = Glas aus archäologischen Grabungen : Archäologie, Untersuchungsverfahren und -methoden, Konservierung und RestaurierungAutor: Jaroslav Podliska, Eva Černá, Zuzana Zlámalová Cílová, Romana Kozáková
ISBN: 9788076850019
OKCZID: 128798843

Citace (dle ČSN ISO 690):
PODLISKA, Jaroslav, ed., ČERNÁ, Eva, ed., ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, ed. a KOZÁKOVÁ, Romana, ed. Sklo z archeologických výzkumů: archeologie, technologie a metody průzkumu, konzervace a restaurování = Glass from archaeological excavations : archaeology, technology and methods of survey, conservation and restoration = Glas aus archäologischen Grabungen : Archäologie, Untersuchungsverfahren und -methoden, Konservierung und Restaurierung. Brno: Technické muzeum v Brně, [2021]. 250 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.239.167...)