Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2908869 obálek a 878736 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Archeoenvironmentálne štúdie prehistorickej krajinyAutor: Wiedermann, Egon
Rok: 2003
ISBN: 9788080505967
OKCZID: 110569943
Vydání: Vydanie prvé

Citace (dle ČSN ISO 690):
WIEDERMANN, Egon. Archeoenvironmentálne štúdie prehistorickej krajiny. Vydanie prvé. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2003. 138 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)