Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základné laparoskopické operácie v chirurgii

Autor: Štencl, Ján
Rok: c2001
ISBN: 9788080630577
OKCZID: 110323537

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠTENCL, Ján a Pavol HOLÉCZY. Základné laparoskopické operácie v chirurgii. Martin: Osveta, c2001. ISBN 80-8063-057-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.232...)