Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Alexander Veľký v prameňoch: Itinerarium Alexandri

Autor: HABAJ, Michal
ISBN: 9788081055935
NKP-CNB: boa001-mzk01001441217
OKCZID: 115141561

Citace (dle ČSN ISO 690):
HABAJ, Michal. Alexander Veľký v prameňoch: Itinerarium Alexandri. Vyd. 1. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2014, 216 s. ISBN 978-80-8105-593-5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.208.202...)