Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredíAutor: Ľubomíra Benčuríková
ISBN: 9788081130397
OKCZID: 128779384

Citace (dle ČSN ISO 690):
BENČURIKOVÁ, Ľubomíra, ed. Univerzita Komenského v Bratislave. Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí: Vedecký zborník výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA č. 1/0674/08/13. Vyd. 1. Bratislava: Peter Mačura - PEEM, 2010. 267 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)