Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kultúrny atlas Slovenska

ISBN: 9788081360510
OKCZID: 123450988

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOLLÁR, Daniel a Kliment ONDREJKA. Kultúrny atlas Slovenska. 2. vydanie. Bratislava: Dajama, 2015, 47 s. ISBN 978-80-8136-051-0.


Anotace

 

Druhé vydanie Kultúrneho atlasu Slovenska má mierne pozmenené a aktualizované vydanie.Jeho štruktúra vychádza z existencie historicko-geografických regiónov, v ktorých sú zakreslené jednotlivé kultúrno-historické pamiatky. Najvýznamnejšie pamiatky sú zvýraznené červenou farbou, žltá farba označuje mestá a dediny, v ktorých sa nachádzajú. Najzaujímavejšie pamiatky sú predstavené aj krátkymi textami a fotografiami.Nechýbajú plániky najvýznamnejších mestských pamiatkových rezervácií a múzeí v prírode. Okrem pamiatok zapísaných do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO sme do atlasu zaradili aj kultúrno-historické pamiatky, ktoré z pohľadu autorského tímu najvýraznejšie charakterizujú rozmanitosť sakrálnej, svetskej a ľudovej architektúry a ich lokálny, regionálny alebo národný význam z hľadiska jednotlivých historických období.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Zachej.sk, s.r.o.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.230.154...)