Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávyAutor: Lívia Trellová
Rok: 2018
ISBN: 9788081688423
NKP-CNB: boe020-0036497
OKCZID: 127903449

Citace (dle ČSN ISO 690):
TRELLOVÁ, Lívia. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. prvé vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR, s.r.o., 2018. 228 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)