Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119728 obálek a 525123 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda

Autor: Borovcová, Alena
Rok: 2012
ISBN: 9788085034660
NKP-CNB: cnb002435578
OKCZID: 111807112

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOROVCOVÁ, Alena. Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2012, 198 s. ISBN 978-80-85034-66-0.
Zdroj:


Anotace

 

V roce 1829 uveřejňuje profesor mineralogie a zbožíznalectví na vídeňské polytechnice František Xaver Riepl na tehdejší dobu odvážný a velkorysý návrh na stavbu více než 400 kilometrů dlouhé železnice vedené z Vídně napříč habsburskou monarchií Moravou a Slezskem do polské Haliče. Dráha i stejnojmenná akciová společnost se zapsala do dějin dopravy pod názvem k. k. Kaiser Ferdinands-Nordbahn (dále KFNB), c.k. Severní dráha císaře Ferdinanda. Po rozpadu Rakousko – Uherska se ocitla na území tří nástupnických států: Rakouska, Československa a Polska. Publikace prezentuje metodická východiska památkové péče ve vztahu k ochraně a péči o drážní stavby. V části - typologie je analyzován architektonický vývoj základních stavebních druhů na tratích KFNB koncipovaný v chronologickém sledu s vazbami na dochované realizace v Polsku a Rakousku a na dalších tratích, které stavěla nebo provozovala společnost KFNB na území dnešní České republiky. Výběrový katalog jednotlivých stanic bývalé KFNB na území České republiky, v jejichž staničním obvodu se nacházejí kulturní památky, se zaměřuje na fyzicky dochované objekty s jasným vymezením jejich památkových hodnot nejen ve vztahu k dané stanici, ale i trati jako celku.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.233.215...)