Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2464149 obálek a 692442 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bibliografie okresu Vsetín

Autor: Dohnalová, Emilie a Musilová, Eva
Rok: 1991
ISBN: 9788085048353
NKP-CNB: cnb000064136
OCLC Number: (OCoLC)25748369
OKCZID: 110385952
Vydání: Vyd. 1.

Dostupné také jako: Digitalizovaný dokument  


Citace (dle ČSN ISO 690):
DOHNALOVÁ, Emilie. Bibliografie okresu Vsetín. Vyd. 1. Olomouc :, Vsetín :, Brno: Státní vědecká knihovna ;, Okresní knihovna :, Okresní vlastivědné muzeum Vsetín ;, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1991. 267 s., [16] s. obr. příl. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, 20.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.81.89...)