Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2120112 obálek a 525146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Moderní přístup ke knihovnickým systémům

Autor: JÄGER, Radim
Rok: 2012
ISBN: 9788085087956
NKP-CNB: cnb002362783
OKCZID: 111358749

Citace (dle ČSN ISO 690):
JÄGER, Radim. Moderní přístup ke knihovnickým systémům: aplikace na resort životního prostředí. 1. vyd. Praha: CENIA, 2012. 84 s.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.243...)