Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2702497 obálek a 826873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách v letech 1340-1550 :[Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 17. února - 10. května 2012Rok: 2012
ISBN: 9788085090918
OKCZID: 111410494

Citace (dle ČSN ISO 690):
Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách v letech 1340-1550: [Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 17. února - 10. května 2012. Autor úvodu Jan ROYT. V Litoměřicích: Severočeská galerie výtvarného umění, 2012, 13


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)