Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2448484 obálek a 685099 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Historie používání chemických zbraní a jednání o jejich zákazu

Autor: Bajgar, Jiří
Rok: 1997
ISBN: 9788085109405
NKP-CNB: cnb000274559
OCLC Number: (OCoLC)37964286
OKCZID: 110511631

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAJGAR, Jiří. Historie používání chemických zbraní a jednání o jejich zákazu. 1. vyd. Hradec Králové: Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 1997. 112 s. Učební texty Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové, sv. 302.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Text doplňují výňatky z Úmluvy o zákazu chemických zbraní a o jejich likvidaci z roku 1993, které se týkají bezprostředně České republiky a armády.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.204...)