Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2090754 obálek a 514364 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Agrochemie

Autor: Zdeněk Uhlíř, Jaromír Socha
ISBN: 9788085113518
OKCZID: 110508928

Citace (dle ČSN ISO 690):
UHLÍŘ, Zdeněk a Jaromír SOCHA. Agrochemie. 2., opr. vyd. Pardubice: Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích, 1993, 148 s. ISBN 80-85113-51-1.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.51...)
 
 
 

Seznam literatury