Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2200664 obálek a 554814 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Uplatnění absolventů středních škol ve sféře práce

Autor: Festová, Jeny, Vojtěch, Jiří
Rok: 2002
ISBN: 9788085118735
NKP-CNB: cnb001202267
OCLC Number: (OCoLC)53267912
OKCZID: 110483224

Citace (dle ČSN ISO 690):
FESTOVÁ, Jeny a Jiří VOJTĚCH. Uplatnění absolventů středních škol ve sféře práce. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2002, 54 s. Metodika. ISBN 80-85118-73-4.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.237.183...)