Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907809 obálek a 477513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jan Patočka a věc fenomenologie

Autor: Rezek, Petr, Ziegler, Zdeněk
Rok: 1993
ISBN: 9788085241488
NKP-CNB: cnb000086246
OCLC Number: (OCoLC)31162811
OKCZID: 110306316

Citace (dle ČSN ISO 690):
REZEK, Petr a Zdeněk ZIEGLER. Jan Patočka a věc fenomenologie. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993, 135 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-48-X.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát 85.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.85.10...)