Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2847728 obálek a 855372 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

České Budějovice



Rok: 1996
ISBN: 9788085268461
NKP-CNB: cnb000165129
OKCZID: 110452866

Citace (dle ČSN ISO 690):
BŮŽEK, Václav. České Budějovice. Praha :, České Budějovice: Historický ústav Akademie věd České republiky ;, Jihočeská univerzita, 1996. Historický atlas měst České republiky, 3. ISBN 80-85268-46-9.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné pouze v této knihovně)



Anotace

 

Historický atlas měst České republiky je vydáván v jednosešitových svazcích, zahrnujících základní vývojové tendence města, hlavní srovnávací kartografické prameny, výběrové individuální kartografické prameny a rekonstrukční (tematické historické) mapy, zobrazující kartografickou metodou nejvýznamnější témata z dějin jednotlivých měst. České Budějovice, založené jako královské město Přemyslem Otakarem II. roku 1265 formou lokace na zelené louce, se měly stát oporou královské moci na jihu Čech a klínem v državách Vítkovců.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBU



Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)