Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172687 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ženeva: politické paměti 1939 - 1945

Autor: Jaromír, , Kopecký, Jaromír, Němeček, Jan
Rok: 1999
ISBN: 9788085268850
NKP-CNB: cnb000738224
OCLC Number: (OCoLC)43261389
OKCZID: 110325280

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOPECKÝ, Jaromír. Ženeva: politické paměti 1939-1945. Editor Jan NĚMEČEK. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999, 235 s. Práce Historického ústavu AV ČR =, Opera Instituti historici Pragae. Řada B, Editiones, sv. 1. ISBN 80-8526
Zdroj:


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.8...)