Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670675 obálek a 806423 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Příprava Ústavy ČSR v letech 1946-1948: diskuse v Národní frontě a názory expertů : [soubor dokumentů]Autor: Kaplan, Karel, Paton, Derek a Státní ústřední archiv v Praze
Rok: 1993
ISBN: 9788085270136
NKP-CNB: cnb000097870
OCLC Number: (OCoLC)85644182
OKCZID: 110528479

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAPLAN, Karel. Příprava Ústavy ČSR v letech 1946-1948: diskuse v Národní frontě a názory expertů : [soubor dokumentů]. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci se Státním ústředním archivem Praha, 1993. 348 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, sv. 7.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné po přihlášení )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon
Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)